E-poe ostutingimused

1.  Üldiste tingimuste kehtivus.

1.1 Üldised tingimused kehtivad AIRITC OÜ klientide (edaspidi Klient) ja www.evelily.com omaniku vahel:

AIRITC Oü (edaspidi www.evelily.com) kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3 www.evelily.com jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel www.evelily.com Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuse jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.4 www.evelily.com ja Klient soovivad kaubelda www.evelily.com kodulehekülje kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Www.evelily.com koduleheküljel tellimust vormistades ning maksmist sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2.  www.evelily.com Hinnakiri

2.1 www.evelily.com  koduleheküljel müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes kohaletoimetamise kuluta  (v.a. kampaaniate raames)

2.2 Kõik www.evelily.com lehel toodud hinnad sisaldavad käibemaksu.

2.3 www.evelily.com jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli tellimuse kinnitusel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

2.4 Täpsem informatsioon kohaletoimetamisviiside ja -hindade kohta on toodud „Transport“ juhendi all.

3.  Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1 Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, kui ta on klikkinud nupule "Lisa ostukorvi."

3.2 Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.

3.3 Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid vajadusel Ostukorvist eemaldada.

3.4 Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.

3.5 Tellimuse vormistamiseks vajutab Klient nuppudele „ Maksma“ ja seejärel " Osta."

3.6 Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase kohaletoimetamise viisi ja maksemeetodi ning kontrollib, kas arveaadressi ja tarneaadressi andmed on õiged.

3.7 Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine ja vahel ka võimalikud lisakulutused. Peale vajutamist nupule "Maksma," saadetakse Kliendi e-posti aadressile automaatselt tellimuse kinnitus.

4.  Tellitud kauba eest tasumine

4.1 Klient saab sobiva makseviisi valida tellimuse vormistamisel (makseviisid ilmuvad lehe alosasse ui tarneviis on valitud).

4.2. Maksmine on võimalik teostada makstes pangalinki: Swedbank, SEB Panga, Nordea Panga, LHV Panga, Coop Panga Danske Panga kaudu.

4.3. Rahvusvahelisi makseid on võimalik teha ka kasutades PayPal 'i

4.4. Maksmine pangakaardiga on samuti võimalik: Visa, Maestro, Mastercard

4.5. Kõik eelmainitud makseviise vahendab meile maksekeskus.ee võimaldades makseid vastu võtta nii Soomes, Lätis, kui Leedus.

5.  Tellimuse tühistamine ja tagastamine

5.1 Kliendil on õigus peale tellitud toodete eest ülekande sooritamist,  kuid enne toodete väljastamist www.evelily.com  poolt,  tellimus tühistada.  Sellest tuleb teavitada kirjutades info@evelily.com vastavasisulises avalduses. Makse tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödudes peale avalduse esitamist.

5.2 Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on Kliendil õigus see tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Toote tagastamisest tuleb enne postitamist teavitada, saates info oma andmete ja maksuarve numbriga aadressile info@evelily.com

5.3 Tagastatav kaup peab olema kasutamata, siltidega ja originaalpakendis. Kompleti kuuluvad kaubad peavad olema tagastatud täiskomplektis.Jalatsid kuuluvad tagastusele deformeerimata originaalpakendis. Määrdunud taldadega jalatsid tagastamisele ei kuulu.  Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest www.evelily.com poolt.  Paki kättesaamise kohta saadetakse Kliendi e-posti aadressile kinnitus.  Kui www.evelily.com  on tagastatud kauba eest ülekande sooritanud, saadetakse Kliendi e-posti aadressile teavitus tagasimakse kohta.

5.4 Kauba tagastamise kulud kannab vastavalt VÕS § 194 lg 4 kuni 10 € ulatuses Klient, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.

5.5 Kui Klient soovib saadud toote ümber vahetada mõne muu suuruse või teise kauba vastu, tasub ta tagastuskulu kuni 10 € ulatuses. Vahetustoote postitamise kulud kannab esimesel korral www.evelily.com, iga järgneva vahetuse korral kannab postikulu Klient.

5.6 Taganemisõigus ei kehti www.evelily.com keskonnast ostetud toodetele,  kus toote sobivuses on eelnevalt veendutud. Soovi korral saab Klient toote ümber vahetada teise toote vastu.

5.7 Kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Klient tellis, kannab tagastamiskulu.www.evelily.com. Kliendil tuleb kauba tagastamisel pakile lisada kviitung postikulu kohta.

5.8 Taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, jätab www.evelily.com  endale õiguse tasaarveldada toote väärtuse vähenemine Kliendile tagastamisele kuuluvast summast.

 6. Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

6.1. Vastavalt VÕS § 218 lg 2 on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul ilmnenud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

6.2. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist või raha tagastamist.

6.3. Toote nõuetele mittevastavuse ilmnemisel, peab Klient kahe kuu jooksul saatma e-kirja aadressile info@evelily.com järgneva infoga:

   6.3.1. Kliendi nimi ja kontaktandmed;

   6.3.2. kaebuse esitamise kuupäev;

   6.3.3. tootel ilmnenud defekt, võimalusel lisada ka fotod;

   6.3.4. AIRITC OÜ-le esitatav nõue;

   6.3.5. arve number, võimalusel lisada arve koopia.

6.4. Vastav avaldus peab olema saadetud hiljemalt 2 kuu jooksul peale defekti ilmnemist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda www.evelily.com tasuta toote või detaili vahetamist.

6.5.  www.evelily.com ei vastuta:

   6.5.1. Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest;

   6.5.2. defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

   6.5.3. toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1. www.evelily.com  vastutab Kliendi ees www.evelily.com  poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. Klient vastutab www.evelily.com ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

8. Muud tingimused

8.1. www.evelily.com  kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. www.evelily.com  ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a.  koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ja seadusega ettenähtud juhtudel.

8.2. www.evelily.com  jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud www.evelily.com  uudiskirja. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist www.evelily.com  andmebaasist.

8.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja www.evelily.com  Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

    1. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui www.evelily.com  õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

9. Kinkekaartide kasutustingimused

9.1. Kinkekaart tähendab sooduskupongi, mida klient (või kolmas osapool, kellele kinkekaart on edastatud) saab kasutada kinkekaardil märgitud aja piires selleks, et tasuda täielikult või osaliselt Evelily ostukeskkonnast www.evelily.com tellitud toodete eest.

9.2. Kinkekaarti on võimalik kasutada vaid ühe korra ning ainult sellisel juhul, kui tellitud toodete kogumaksumus on võrdne või suurem kinkekaardi väärtusest.

9.3. Kinkekaart on kehtiv ühe aasta jooksul alates selle soetamise hetkest. Juhul, kui kehtivad seadused kohustavad kinkekaarti kestma pikema aja vältel siis on kinkekaardi kestvus sätestatud vastavate seadusandlike regulatsioonidega. Juhul, kui kinkekaarti ei kasutata enne kinkekaardi kehtivusaja lõppu ei ole kinkekaarti enam võimalik kasutada kinkekaardi soetanul ega kolmandatel osapooltel, kellele võidi kinkekaart edasi saata.

9.4. Kinkekaarti on võimalik edasi kinkida kolmandale osapoolele. See annab õiguse kinkekaardi soetajale õiguse saata kinkekaart edasi.

9.5. Kinkekaarti on võimalik kasutada ükskõik mis ajal, kinkekaardi kehtivusaja piires, toodete soetamiseks vaid www.evelily.com leheküljel. Kinkekaardi kasutamiseks tuleb vastavasse lahtrisse sisestada kinkekaardil olev unikaalne kood. Kinkekaardi koodi ei saa kaustada selleks, et soetada uus kinkekaart.

9.6. Kui kinkekaarti kasutati ostul, mille puhul klient on saanud õiguse saada raha tagasi, siis tagastatakse kliendile tema poolt kulutatud summa ülekandena kliendi arvele ning kulutatud kinkekaardi väärtus kinkekaardi näol e-kirjana. Juhul, kui kinkekaart ei tööta kinkekaardi kehtivusaja jooksul, siis kliendile tagatakse uus kinkekaart mõistliku aja vältel, mis kehtib kokulepitud aja jooksul või pikendatakse kehtivat kinkekaarti kokkulepitud aja jooksul.

9.7. Kui klient soovib tühistada kinkekaardi ostu, siis kliendile tagastatakse tema poolt kinkekaardile kulutatud summa.

8. Kinkekaarte ei vahetata raha vastu.

9.9. Klient vastutab ainuisikuliselt kinkekaardis oleva koodi turvalisuse ning sattumise eest kõrvalistele isikutele. Airitc OÜ ei ole vastutav kinkekaardi koodi kadumise või kõrvaliste isikute poolt kasutamise eest ning ei tegele vastavasisuliste kaebustega.

9.10. Klient nõustub kinkekaarti soetades kõikide eelnevalt kirjeldatud tingimustega.

10. Tarnetingimused

Tarneaeg alates tellimise hetkest on 1-3 tööpäeva (lao kaup) 5 - 20 tööpäeva (tellimisel). Eksklusiivsemate toodete tarneaeg võib olla kuni 6 nädalat.

Soovi korral palume enne tellimist tarneaeg üle täpsustada: info@evelily.com / +3726007060

10.1 Kohaletoimetamine/tarneviisid: 

Kiendil on võimalik valida 3 (kolme) kohaletoimetamise viisi vahel:

10.1.1 Omniva pakiautomaadi vahendusel Eesti vabariigi piires - hind al 3,50€

10.1.2 SmartPost pakiautomaadi vahendusel Eesti Vabariigi piires - hind al 2,99€

10.1.3 Itella Smartpost Pakiautomaadi kaudu Soome: Posti Pakettiautomaatti - hind al 11,99€

10.1.4 Tasuta kättesaamine "Tulen ise järgi"  Tallinnas Rävala 8 C403 , Ise järgi tulles vajalik eelnevalt aeg kokku leppida.

10.1.5 Pakk DPD kulleriga  tööle või koju - hind al 5,99€ .

10.1.6 Rahvusvaheline paki saatmine - hind al 14.99€

Tähelepanu! Võimlemisrõngaid on võimalik transportida ainult Omniva, 1-2 rõnga transport alates 4,99€, suuremate koguste puhul kujuneb hind kokkuleppel.

10.2  Kui tellimuse kogusumma ületab 50€, siis on Eesti-sisene kohaletoimetamine pakiautomaati on tasuta.

10.3  Tellitud kaup pakitakse 24 tunni jooksul peale ülekande laekumist Airitc OÜ arveldusarvele.

10.4  Postitused tehakse E-R kell 10:00-12:00 ja 17:00 – 18:00. Kui tellimus on sooritatud laupäeval, pühapäeval või riikliku püha ajal, tehakse postitus sellele järgneval tööpäeval.

10.5  Kaup jõuab kohale vastavalt tellimuse vormistamisel valitud kohaletoimetamise viisile:

10.5.1 Omniva, SmartPOST pakiautomaadi ja DPD kulleri teenuse vahendusel Eesti Vabariigi piires 2-3 tööpäeva jooksul. 

10.5.2 Koostöös Omniva, SmartPOSTiga saab Klient kauba tellida pakiautomaati. Tellimuse vormistamisel tuleb nimekirjast valida sobivaim pakiautomaat kauba kättesaamiseks. Paki saabumisel pakiautomaati saadetakse Kliendi mobiilile teade ning isiklik uksekood. Kliendil tuleb kood sisestada pakiautomaadi arvutisse, seejärel avaneb pakiautomaadi uks ja Klient saab kauba kätte. Saadetist hoitakse pakiautomaadis 7 päeva alates paki sisestamisest. Kui Klient ei ole pakil 7 päeva jooksul järgi käinud, tagastatakse see saatjale. Kui pakk on saatjale tagastatud, tuleb paki kättesaamiseks Kliendil postikulu uuesti tasuda.

10.6  Sihtkoha muutumise korral palub www.evelily.com Kliendil uued andmed teavitada nii kiiresti kui võimalik. Kui kaup on juba postitatud, ei ole sihtkoha muutmine www.evelily.com poolt enam võimalik. Sellisel juhul saab klient muuta kohaletoimetamise teenust pakkuva ettevõtte klienditeeninduse abil.

10.7 Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub kauba kohaletoimetamise aeg. www.evelily.com tuletab meelde, et Kliendil on oluline märkida tellimust esitades korreksed andmed (mobiiltelefoni number, e-posti aadress, pakiautomaadi asukoht või paki kullerteenusega saamisel kättesaamise aadress. www.evelily.com ja koostööpartnerid ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus oli tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

www.evelily.com teavitab oma kliente koheselt e-posti teel, kui on väljastanud nende saadetise.

10. Lisainfo

Kõik www.evelily.com tooteid, kampaaniaid või muud olulist infot puudutavad küsimused ja ettepanekud on oodatud e-posti aadressile info@evelily.com. www.evelily.com  püüab vastata saadetud kirjadele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul.

Kinnitatud 09.08.2019 redaktsooon 7